Inwestowanie odpowiedzialne społecznie

Jednym z podstawowych celów inwestorów jest pokonanie rynku. Jednak nie tracąc z oczu tego celu, wiele z nich zaczęło również uwzględniać pewne kryteria przy wyborze całości lub części swojego portfela, a wśród nich dużą siłę zyskały inwestycje odpowiedzialne społecznie, które pozwalają połączyć uzyskanie rentowności z poszukiwaniem bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.

Inwestowanie odpowiedzialne społecznie przybiera najczęściej formę funduszy inwestycyjnych skupionych na tego typu spółkach. Obecnie wśród ogółu społeczeństwa, a w szczególności wśród inwestorów, panuje większa świadomość znaczenia kryteriów etycznych i zrównoważonego rozwoju w biznesie. Sprzyjało to rozwojowi tego typu inwestycji w ostatnich latach, osiągając 25% funduszy zarządzanych w Europie (odsetek ten wzrasta do 53% we Francji, gdzie działa około 400 funduszy inwestycji odpowiedzialnych społecznie).

Czym jest inwestowanie odpowiedzialne społecznie?

To taki typ inwestycji, który oprócz kryteriów inwestycji stosuje kryteria społeczne i środowiskowe. W innych przypadkach znane jest również jako etyczne inwestowanie.

Dzięki temu rodzajowi inwestycji inwestorzy mają gwarancję, że nie będą inwestować swoich pieniędzy w przedsiębiorstwa, z którymi się nie zgadzają (broń, hazard, tytoń…), a wręcz przeciwnie, pieniądze będą inwestowane w przedsiębiorstwa o odpowiednich standardach w odniesieniu do dbałości o środowisko i rozwoju społecznego, z dobrymi praktykami w zakresie ładu korporacyjnego i przejrzystości.

Inwestycje w ochronę środowiska

Inwestycje w środowisko mogą mieć kilka aspektów. Z jednej strony byłoby to inwestowanie w firmy szanujące środowisko, stosujące dobre praktyki związane z tym obszarem: posiadające certyfikat ISO 14001, właściwe zarządzanie odpadami i kontrolę zanieczyszczeń, plany zapobiegania i zarządzania ryzykiem środowiskowym, itp.

Z drugiej strony byłyby firmy bezpośrednio związane ze zrównoważonymi źródłami energii, bardziej ekologiczne i szanujące środowisko. W ostatnich latach temperatura na naszej planecie stopniowo wzrasta, a obawy dotyczące zmian klimatycznych – poza debatą, która może istnieć między jej zwolennikami i przeciwnikami – skłoniły wiele firm, ale także niektóre rządy, zwłaszcza w Europie, do promowania rozwoju energii odnawialnych. I tak na przykład Niemcy przekroczyły 40 GW mocy zainstalowanej w zakresie energii odnawialnej, zmniejszając swoją zależność od paliw kopalnych i promując czystsze środowisko.