Dotacje z programu „Moja woda”

Należy wiedzieć, że od 1 lipca 2020 roku ruszył nabór wniosków w programie „Moja woda”. Celem jest łagodzenie skutków suszy. Możemy otrzymać do 5 tysięcy złotych na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe. Warto podkreślić, że program „Moja woda” będzie realizowany w latach 2020-2024.

Pojazdy wodorowe, przyszłościowa inwestycja

Podpisywanie umów ma zakończyć się 30 czerwca 2020 roku, a wydatkowanie środków przewidziano do końca 202r roku. W praktyce dotację możemy przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe, zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania zatrzymaną wodą. Ponadto dofinansowanie obejmuje zakup, montaż i uruchomienie instalacji. Warto też wiedzieć, że o dotację może ubiegać się osoba fizyczna, właściciel nieruchomości. Wnioski przyjmują Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwe dla danej nieruchomości. Trzeba założyć konto i zalogować się na stronie NFOŚiGW i wygenerować wniosek. Składamy go elektronicznie (wymagany e-podpis) lub wygenerowany wniosek drukujemy i przesyłamy pocztą (w przypadku braku e-podpisu).